News and Careers

pen
news
product

ข่าวสาร

บริษัท โคฟี่ จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มี อ่านต่อ...

Close X     บริษัท โคฟี่ จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี มากกว่า 25 ปี ต้องการขยายกิจการสู่จังหวัด ต่างๆ เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ใน 12 จังหวัด ดังต่อไปนี้ คือ นครสวรรค์ พิษณุโลก ลำปาง นครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น สกลนคร มหาสารคาม นครศรีธรรมราช และจันทบุรี ระบบ ตัวแทนจำหน่ายกระจายสินค้า CDS (CoFe Distributor) ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าแก่ตัวแทนที่ได้รับคัดเลือกพร้อมให้การสนับ-สนุนวิธี การทำงานอย่างเป็นระบบแบบมืออาชีพโดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. มุ่งมั่นที่จะทำธุรกิจเป็นคู่ค้าร่วมกันอย่างซื่อสัตย์และเป็นธรรม
2. มุ่งมั่นเรียนรู้การทำการขายโดยกระจายสินค้าอย่างเป็นระบบ
3. พร้อมมีรถปิคอัพเพื่อขายและกระจายสินค้าอย่างน้อย 2 คัน
4. พร้อมมีพนักงานขายอย่างน้อย 2 คน เพื่อขายตามเป้าที่กำหนด
5. พร้อมที่จะเติบโตไปกับบริษัท โคฟี่ ด้วยการให้ความร่วมมือที่ด

ร่วมงานกับเรา

 • 1. พนักงานส่งสินค้า
  Close X

  พนักงานส่งสินค้า

  • เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

  สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งจดหมายพร้อมหลักฐาน ได้ที่
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  เลขที่ 8/96 ม.8 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.0-2864-7206-8
  E-mail : [email protected] ,Web Site : www.cofethai.com

 • 2. พนักงานบัญชี-สต๊อกสินค้า (ประจำโรงงานกระทุ่มแบน)
  Close X

  พนักงานบัญชี-สต๊อกสินค้า (ประจำโรงงานกระทุ่มแบน)

  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) หรือที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

  สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งจดหมายพร้อมหลักฐาน ได้ที่
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  เลขที่ 8/96 ม.8 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.0-2864-7206-8
  E-mail : [email protected] ,Web Site : www.cofethai.com

 • 3. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  Close X

  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคลอย่างน้อย 2 ปี

  สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งจดหมายพร้อมหลักฐาน ได้ที่
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  เลขที่ 8/96 ม.8 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.0-2864-7206-8
  E-mail : [email protected] ,Web Site : www.cofethai.com

 • 4. Key Account Executive
  Close X

  Key Account Executive

  • เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/การตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 2-4 ปี ด้านการขายสินค้า ติดต่อจัดซื้อห้างสรรพสินค้า (Modern Trade)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
  • มีบุคคลค้ำประกัน มีรถจักรยานยนต์ หรือ รถยนต์เป็นของตนเอง

  สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งจดหมายพร้อมหลักฐาน ได้ที่
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  เลขที่ 8/96 ม.8 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.0-2864-7206-8
  E-mail : [email protected] ,Web Site : www.cofethai.com

 • 5. Credit Sale Staff (พนักงานขายหน่วยเครดิต)
  Close X

  Credit Sale Staff (พนักงานขายหน่วยเครดิต)

  • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีบุคคลค้ำประกัน
  • มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง

  สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งจดหมายพร้อมหลักฐาน ได้ที่
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  เลขที่ 8/96 ม.8 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.0-2864-7206-8
  E-mail : [email protected] ,Web Site : www.cofethai.com

 • 6. พนักงานขับรถผู้บริหาร
  Close X

  พนักงานขับรถผู้บริหาร

  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิม.3 ขึ้นไป
  • มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 1 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งจดหมายพร้อมหลักฐาน ได้ที่
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  เลขที่ 8/96 ม.8 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.0-2864-7206-8
  E-mail : [email protected] ,Web Site : www.cofethai.com

 • 7. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (กรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด)
  Close X

  พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (กรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด)

  • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีบุคคลค้ำประกัน

  สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งจดหมายพร้อมหลักฐาน ได้ที่
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  เลขที่ 8/96 ม.8 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.0-2864-7206-8
  E-mail : [email protected] ,Web Site : www.cofethai.com

 • 8. พนักงานขับรถส่งของ (กรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด)
  Close X

  พนักงานขับรถส่งของ (กรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด)

  • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิม.3 ขึ้นไป
  • มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 1 ปีขึ้นไป หรือ ใบขับขี่ประเภท 2

  สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งจดหมายพร้อมหลักฐาน ได้ที่
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  เลขที่ 8/96 ม.8 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.0-2864-7206-8
  E-mail : [email protected] ,Web Site : www.cofethai.com

 • 9. พนักงานจัดเรียงสินค้า (Merchandiser)
  Close X

  พนักงานจัดเรียงสินค้า (Merchandiser)

  • เพศชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิม.3 ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดเรียงสินค้าห้างสรรพสินค้า

  สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งจดหมายพร้อมหลักฐาน ได้ที่
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  เลขที่ 8/96 ม.8 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.0-2864-7206-8
  E-mail : [email protected] ,Web Site : www.cofethai.com

 • 10. หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์([email protected] ) (ประจำโรงงานกระทุ่มแบน)
  Close X

  หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์([email protected] ) (ประจำโรงงานกระทุ่มแบน)

  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิ.ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม หรือ อาหารไม่น้อยกว่า 1 ปี

  สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งจดหมายพร้อมหลักฐาน ได้ที่
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  เลขที่ 8/96 ม.8 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.0-2864-7206-8
  E-mail : [email protected] ,Web Site : www.cofethai.com

 • 11. ช่างซ่อมบำรุง (ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ และ ประจำโรงงานกระทุ่มแบน)
  Close X

  ช่างซ่อมบำรุง (ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ และ ประจำโรงงานกระทุ่มแบน)

  • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งจดหมายพร้อมหลักฐาน ได้ที่
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  เลขที่ 8/96 ม.8 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.0-2864-7206-8
  E-mail : [email protected] ,Web Site : www.cofethai.com

 • 12. พนักงานฝ่ายผลิต (ประจำโรงงานกระทุ่มแบน)
  Close X

  พนักงานฝ่ายผลิต (ประจำโรงงานกระทุ่มแบน)

  • เพศชาย /หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

  สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งจดหมายพร้อมหลักฐาน ได้ที่
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  เลขที่ 8/96 ม.8 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.0-2864-7206-8
  E-mail : [email protected] ,Web Site : www.cofethai.com

thai english