ร่วมงานกับเรา

ร่วมงาน กับเรา


 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคคลค้ำประกัน และ มียานพาหนะเป็นของตนเอง (สำหรับต่างจังหวัด)
 • มีบุคคลค้ำประกัน และ มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง (สำหรับกทม.)

สมัครงาน

 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคคลค้ำประกัน

สมัครงาน

 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. – ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

สมัครงาน

 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขี่ถูกต้อง

สมัครงาน

 • เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิ.ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานระบบบริหารงานด้านคุณภาพ GMP/ HACCP/ ISO/ HALAL พิจารณาทันที
 • มีประสบการณ์ทำงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

สมัครงาน

 •  เพศ ชาย / หญิง -อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

สมัครงาน

 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. – ปริญญาตรี สาขาวิชาเครื่องกล, อุตสาหกรรม, ไฟฟ้า อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานพิจารณาพิเศษ

สมัครงาน

 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความขยัน อดทน

สมัครงาน

 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความขยัน อดทน

สมัครงาน